iVRI's

De nieuwe generatie verkeerslichten

Dimatrics helpt bij het realiseren en het beheer van een intelligente verkeersregelinstallatie, de iVRI.

Use case en beleid

Welke doelstellingen heeft u bij het realiseren van de iVRI? Welke consequenties heeft dit voor het bestaande beheer en de organisatie? En, hoe moet dit aansluiten op de bestaande systemen? Dit zijn enkele vragen die aan bod komen om snel inzicht te krijgen welke acties uitgezet moeten worden. Dimatrics stelt niet alleen de vragen, maar helpt u ook bij de beantwoording ervan.

Functionele specificatie

Dimatrics helpt u met de afweging welke use cases voor u gewenst zijn en welke middelen daarbij nodig zijn. Met onze kennis van techniek, organisatie en contracten helpen wij u een goed programma van eisen op te stellen.

Projectbegeleiding en realisatie iVRI

Dimatrics kan voor u toetsen en keuringen uitvoeren tijdens het realisatieproces. Denk hierbij aan het beoordelen van de simulaties en software, maar ook aan het testen van de keten bij fabrieksafname (Factory Acceptance Testing, FAT) en inbedrijfstelling (Site Acceptance Testing, SAT). Tot slot dient de oplevering en overdracht aan de beheerder begeleid te worden. Met onze kennis van verkeer en de techniek zijn wij in staat dit proces met veel enthousiasme en precisie te verzorgen.
auto's op druk kruispunt met groen licht

Beheer iVRI-keten

Met de komst van de iVRI gaat meer techniek met elkaar ‘praten’. De weggebruiker profiteert hier alleen van als deze keten goed functioneert. Het goed beheren van de iVRI-keten is dan ook essentieel voor de uiteindelijke werking van de iVRI zelf! Dimatrics helpt u bij het organiseren en operationaliseren van het beheer van de iVRI-keten.
Voorbeeldprojecten