Routekeuze

Voor een optimale doorstroming

Met slim verkeersmanagement wordt het beschikbare wegennetwerk zo optimaal mogelijk gebruikt. Hiervoor moeten keuzes gemaakt worden: waar moet het verkeer doorstromen en waar mag het wachten? Dimatrics helpt u bij het inzichtelijk maken van deze afwegingen en de implementatie van verkeersmanagementscenario’s.

Dimatrics helpt u graag bij:

Zo werken we samen aan de beste routekeuze en een optimale doorstroming van het verkeer!

Voorbeeldprojecten