Verkeersregelinstallaties en wegkantsystemen

Voor elke weggebruiker zichtbaar in de openbare ruimte

Verkeerslichten en wegkantsystemen zijn voor de eindgebruiker het meest zichtbare deel van slim verkeersmanagement. Als er iets in de keten niet goed gaat, merkt de weggebruiker op straat dat meteen.

Dimatrics helpt u bij het realiseren en beheren van uw (intelligente) verkeersregelinstallaties en verkeerssystemen. Wij zijn expert van beleid tot beheer en verder.

Beleid en ontwerpbepalingen

Een beleidsplan en ontwerpbepalingen zijn de basisdocumenten voor het succesvol realiseren en beheren van verkeerslichten. Voor een ontwerper werkt het eenvoudiger, omdat niet bij elk nieuw ontwerp alles opnieuw bedacht hoeft te worden. Voor een beheerder werkt het makkelijker, omdat elk systeem over dezelfde specificaties beschikt. Dimatrics helpt u bij de opstelling van de plannen.

Kruispuntontwerp met verkeerslichten

Dimatrics is expert op het gebied van kruispuntontwerpen met verkeerslichten. Op basis van de met u bepaalde uitgangspunten, stellen wij een kruispuntontwerp op en bekijken wij met behulp van de softwaresystemen COCON en OTTO hoe het verkeer het beste afgewikkeld kan worden. Zo maken we onder andere inzichtelijk:

Programma van eisen en contracten

Het realiseren en beheren van verkeersregelinstallaties gaat vaak door middel van een aanbesteding. Dimatrics kan voor u het volledige aanbestedingsproces verzorgen, inclusief het opstellen van de benodigde documenten, zoals een programma van eisen, het RAW-bestek, de VRI-ontwerptekening en de aanbestedingsdocumenten.

Ontwerp verkeerslichtenregeling

Het ontwerpen van een verkeerslichtenregeling is maatwerk. Om u van de beste kwaliteit te voorzien, programmeren wij zelf én werken we samen met toonaangevende programmeurs.
regelsysteem kruispunt

Realisatie en projectbegeleiding

Tijdens het realisatieproces zijn diverse toets- en keuringsmomenten. Denk daarbij aan een fabrieksafname van het verkeersregeltoestel of het aanbrengen van de detectielussen. Maar ook de inbedrijfstelling en overdracht aan de beheerorganisatie zijn momenten die cruciaal zijn in het realisatieproces. Dimatrics heeft hier ervaring mee en toetst voor u op de essentiële momenten.
kruispunt met verkeerslichten wordt aangelegd
Voorbeeldprojecten