Nieuws

……….

Dimatrics ondersteunt BEL Combinatie bij vinden van beheerpartner verkeersregelinstallaties

Aanbesteding beheer VRI’s en knipperlichtinstallaties

De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren (BEL) zochten samen een goede beheerpartner voor hun 9 verkeersregelinstallaties (VRI’s) en 4 knipperlichtinstallaties. De BEL Combinatie, zoals de gezamenlijke werkorganisatie van de drie gemeenten heet, heeft Dimatrics gevraagd het zoekproces te ondersteunen.

Uitgangspunten en uitdagingen

We zijn van start gegaan met het opstellen van een inkoopstrategie. Gezamenlijk met de BEL Combinatie hebben we gekeken welke uitgangspunten belangrijk zijn en welke uitdagingen ze hebben. Dat heeft geleid tot een document dat richting geeft aan het beheer voor de komende jaren.

Programma van eisen

De volgende stap was het opstellen van een programma van eisen inclusief de documenten voor de aanbesteding. Daarna hebben we de vragen beantwoord voor de Nota van Inlichtingen.

Inmiddels zijn alle inschrijvingen binnen en is een partij gegund die het beheer de komende jaren mag gaan uitvoeren. Momenteel zijn we bezig met de laatste zaken, zoals de definitieve overeenkomst en de voorbereidingen voor een soepele overdracht.

 

De nieuwe beheerpartij gaat op 1 januari 2022 aan de slag.

Een verkeersregelinstallatie in de BEL gemeenten. Je ziet een kruispunt met verkeerslichten. Er wachten drie auto's voor het rode licht.